Informationsvideo om RFHLs historia

I videon berättar Henrik, som är aktiv inom RFHL Göteborg, om föreningen och vilka frågor vi är engagerade i samt hur vi idag, och under föreningens långa historik verkat för bättre hälsa bland läkemedelsberoende och narkotikabrukare.