Inslag från Ring P1 om att trappa ner antidepressiva (SSRI och SNRI)

maj 9, 2022

En av våra medlemmar ringer in till Ring P1 och berättar om sina tankar och erfarenheter av att sluta med antidepressiva läkemedel och hans syn på dess verkan och biverkan.

Åsikterna i videon är personens egna och företräder inte RFHL Göteborg som förening.

Dela artikeln på Facebook eller Facebook Messenger med knapparna ovan.

Ring RFHL-Göteborg

RFHL Göteborg verkar för att uppmärksamma och informera kring läkemedelsberoende och narkotikamissbruk och vi erbjuder stöd per telefon till dig som vill trappa ner ditt beroende av läkemedel eller narkotika.

Vi kan hjälpa dig ta steg för att bli fri från beroende och missbruk.

eller 0736- 28 18 38