Läkemedel, beroende och vägen ut

Nedan har vi samlat information och resurser kring läkemedelsberoende, narkotikaberoende och psykisk ohälsa. Om du behöver prata om din situation gällande dessa frågor är du välkommen att ringa vår stödtelefon
Ring vår stödtelefon

Vem blir beroende?

kvinna-på-fönsterkarm

Ladda ner vår broschyr

Läs om nedtrappning av läkemedel i RFHL Göteborgs Broschyr.

De vanligaste diagnoserna hos de personer RFHL kommit i kontakt med är ångest, oro, utmattningssyndrom och sömnsvårigheter. Många hjälpsökande har dessvärre inte fått någon diagnos alls, bara läkemedel!

När de som kontaktar RFHL berättar vad som förde dem till läkaren som gav dem psykofarmaka ser vi att orsakerna ofta var reaktioner på t.ex. dödsfall, skilsmässa och arbetslöshet, dvs reaktioner på mer eller mindre vanliga livskriser.

RFHLs erfarenheter är att av de människor vi har mött, har de flesta inlett ett mångårigt bruk av psykofarmaka och ett utvecklat beroende på grund av livskriser som alla människor går igenom.

RFHL förnekar inte att samma läkemedel som för många leder till beroende och svår ångest för andra kan innebära lindring och hjälp.

RFHL accepterar dock inte att beroendeframkallande läkemedel skrivs ut slentrianmässigt till olyckliga människor utan att annan behandling prövas. När dessa preparat dessutom ofta skrivs ut av läkare efter bara en kort konsultation, måste det betraktas som ytterst oansvarigt.

Vad händer vid läkemedelsberoende?

Tolerans

Efter intag av läkemedelet bildas toleransutveckling mot medlet. Det kan handla om allt från veckor till många år innan det märks att kroppen på detta sätt vant sig vid medlet och kräver mer för att få fortsatt acceptabel effekt.

1/5

Tolerans

Många höjer dosen på läkares ordination, men många undviker det också, för det finns en stor rädsla för att bli beroende och behöva fortsätta på det viset. Man har tex. från början låtit sig lugnas med att man inte kan bli beroende av den låga dos man fick då.

2/5

Tolerans

Trots att de som söker hjälp hos oss inte kan vara riktigt representativa för den stora gruppen beroende är det bara en liten del av dem som, trots att de normalt tagit medlen mer än 10 år, har gått utöver den av läkares förskrivna dosen eller börjat kombinera med alkohol för att få bättre effekt.

3/5

Tolerans

Ett visst antal har också fått höga doser och/eller vidlyftiga kombinationer utskrivna av sin ende läkare. Men vi vet alltså ändå att en klar majoritet som söker hjälp hos oss mot beroende av lugnande och sömngivande medel fortfarande är lågdosberoende när de kommer. Detta avspeglar den starka och spridda respekten för såna här medel.

4/5

Tolerans

Det stora problemet är alltså inget missbruksproblem. Inte heller handlar det i någon stor utsträckning om de läkare som skriver ut höga doser-som uppenbart missbrukar sin förskrivningsrätt. Det handlar istället om normalförskrivningen, som gjort flera tusentals människor läkemedelsberoende bara i vårt län. Det handlar om sjukvårdens och även i alltför hög grad om allmänhetens blåögda tro på läkemedels välsignelser och möjligheten till snabba enkla kemiska lösningar.

5/5

Abstinens

Toleransutvecklingen leder till att man får abstinenssymtom, trots att man tar sina dagliga doser av medlen. Då medlen verkar i centrala nervsystemet, kan både biverkningar och dessa effekter av ”toleransabstinenser” visa sig i psykiska symtom och nästan överallt i kroppen.

1/5

Abstinens

Man kan då få samma symtom, som man tagit tabletterna för och i det fallet är det förstås särskilt svårt att förstå vad som faktiskt sker. Eller också får man nya symtom som muskelspänningar, värk, oro, depressioner, synstörningar, yrsel etc.

2/5

Abstinens

Här kan vi inte gå in närmare på detta stora område, men vill särskilt nämna, att ett psykiskt abstinenssymptom, som trots att det är så vanligt och handikappande är dåligt uppmärksammat i vetenskapen.

3/5

Abstinens

Alla fobier, leder till en successiv isolering, som förvärras av skamkänslor för att man inte klarat upp sin situation. Många söker naturligtvis för dessa abstinenssymptom (och biverkningar), med eller utan misstanke om att det handlar om medicinerna. Stora resurser läggs också ner på att försöka bota dessa. Värktabletter och antidepressiva medel är vanliga tabletter, som våra hjälpsökande fått lägga till.

4/5

Abstinens

De som vänder sig till oss är fortfarande mycket kluvna inför tabletterna, för de vet att i deras bedrövelse, är det ändå bara nästa tablett som verkligen hjälper – en stund. Ett sådant liv är ofta oerhört nedbrytande för självförtroendet, även om inte alla behöver bli så väldigt fixerade vid själva tabletten.

Många känner igen sig i paradoxen: ”Med medicinerna kan jag inte leva, utan dem går jag under”.

5/5

Känner du igen symtomen?

vägskäl

Förståelsen för de läkemedelsberoendes problem har glädjande nog ökat på många håll inom den etablerade vården. På ett flertal platser runt om i landet erbjuder numera sjukvården särskild hjälp till läkemedelsberoende. 

Scrolla ner för behandlingsalternativ i Göteborgs-trakten

Länkar och resurser

Resurser för dig med psykisk ohälsa och utsatthet

Se länkar

Alla kvinnors hus organisation som ger stöd, rådgivning och skyddat boende till vuxna och barn som bevittnat eller upplevt våld.

Autism och aspergerförbundet riktar sig till personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom. 

Bona via Till Bona Via kan du som har någon förälder/vuxen i din familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel komma. Du kan också komma om din förälder har fått hjälp att sluta dricka alkohol eller använda andra droger.

Café trappanér Café trappanér – ett kvällscafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg.

En annan sida av sverige Är en behandlande och stödjande dagverksamhet för dig som är 18 år och uppåt och vill lämna en kriminell livsstil eller ett gäng.Centret erbjuder 6st betalda platser som finns till förfogande för alla och för den som söker hjälp och stöd för individuell rehabilitering, utbildning och en produktiv plats i samhället.Platserna är en del utav ett avtal med Göteborgsstad och Socialresursförvaltningen.Centret erbjuder olika tjänster och program som alla verkar för individuell rehabilitering, och en produktiv plats i samhället. Dom riktar sig till människor som har utvecklat en kriminell livsstil och beroendeproblematik men även för gängkriminella.

Frisk och fri Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående. 

Gatans lag Gatans Lag arbetar för att besegra hemlöshet, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap genom fotboll.

Göteborgs rättighetscenter Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Dom arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Kamratföreningen 2603

Livlinan är en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. 

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat FöräldratelefonenSjälvmordslinjen och Äldretelefonen.

OCD-förbundet stödjer människor med OCD – Tvångssyndrom och deras anhöriga.

Onådiga luntan

Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.

RUS är en intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter. 

SHEDO arbetar för att sprida kunskap och ger stöd åt dig som har ätstörningar och självskadebeteende, och även dina närstående.

Social Aktion

Social politik

Terraferm En ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter, och som erbjuder stöd och råd på flera språk.

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar. 

Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser.

Vägvalet Målgrupp, Pojkar och flickor 18-20 år med relationsproblematik/psykosocial problematik.

Vägvalet erbjuder behandling för dig som har någon form av relationsproblematik. Problemen kan ha bidragit till att du utvecklar en livsstil där du upplever att du själv inte har kommandot. Du kanske befinner dig i en situation som verkar omöjlig eller har andra problem som gör att ditt liv inte är som du önskar. Har du utvecklat ett negativt livsmönster?

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.

Länkar till behandlingshem för läkemedelsberoende

Se länkar

Aleforsstiftelsen

Finjagården

Icuro män över 21 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

Iris utvecklingscenter På Iris Utvecklingscenter hjälper dom dig som har problem med olika former av missbruk. Ofta lider du också av någon form av psykisk ohälsa som exempelvis ångest, depressioner, fobier, ätstörningar eller tvång. Ofta beskrivs Du som en som lider av samsjuklighet. Ditt missbruk och din psykiska ohälsa präglar ditt liv på ett negativt sätt och påverkar också dina relationer och ditt sociala liv.

Kvinnohemmet i Hudiksvall Målgruppen är kvinnor som är alkohol-, narkotika- eller läkemedelsberoende

Mellanvårdsgruppen HVB Pojkar och flickor 12-21 år med psykosocial ungdomsproblematik. 

Nämndemansgården Med 30 års erfarenhet erbjuder Nämndemansgården idag behandling inom alkohol, droger, läkemedel och spel över hela landet.
Vi erbjuder lösningar för alla olika målgrupper såsom ungdomar, vuxna, anhöriga, medberoende samt för chefer och medarbetare.

Selfhelp är ett privat kunskapsföretag inom beroendevården. Vi erbjuder en heltäckande vårdkedja från öppenvård till slutenvård. Vårt behandlingsprogram bygger på 12 stegsprogrammet och hjärtat i vårt företag ligger i det dagliga mötet med patienterna. Vi jobbar endast med evidensbaserade metoder och följer noga forskningsutvecklingen inom vårt ämnesområde.

The Drawing Room

Villa Leva Kvinnobehandlingen Leva är ett litet och personligt 12-stegs behandlingshem och välkomnar vuxna kvinnor, över 18 år, med missbruks- eller beroendeproblem.

Villa Skogshyddan målgruppen är män och kvinnor från 21 år och uppåt som är frivilligt placerade enligt SoL, § 27 LVM, eller kontraktsvård. Vi tar emot klienter enligt LARO.

Länkar till anhörigföreningar

Se länkar

Al-anon För anhöriga och vänner till alkoholister.

Anhörigföreningen i Göteborg till alkohol och drogberoende.

Bufff Stöd för anhöriga till någon som sitter i fängelse.

Frisk och fri Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående. 

Kuling.nu är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

Livlinan är en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. 

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har psykisk ohälsa. 

Nar-Anon Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till drogberoende.

RAV hjälper och stöttar anhöriga och andra närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott.

SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord.

Trygga Barnen ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende.

Aktivitetshus i Göteborg

Se länkar

Aktivitetshuset Angered (Gunnareds gård)

Aktivietshus centrum

Aktivitetshus Hisingen

Aktivitetshus Nordost (Sekelhuset)

Aktivitetshus Väster

Frivilligcentralen Mik-knuten

MiK-Knuten är en frivilligcentral och en mötesplats för vardaglig medmänsklighet där alla är välkomna. Här kan invånarna delta i intressegrupper, gemensamma fester och utflykter, med mera. Vissa aktiviteter hålls i samarbete med Hälsoteket. 

Gyllenkroken

Stiftelsen Gyllenkroken består av aktivitetshus, tre olika boenden samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen. Aktivitetshuset och caféet är öppet för alla. Man kan välja att komma för att ta en fika och träffa folk, eller vara aktiv och delta i kurser och öppna verksamheter. Aktivitetshuset på Gyllenkroken har en kulturprofil, vilket genomsyrar hela verksamheten.

Frivilligcentralen Oscar

Frivilligcentralen Oscar, med sin slogan ”tillåtelsens tillhåll”, välkomnar alla som vill skapa en meningsfull tillvaro. Här kan man på ett kravlöst sätt delta i olika intressegrupper, eller finna gemenskap med andra människor. Nya grupper startar kontinuerligt utifrån deltagarnas egna idéer.

Frivilligcentralen Pärlan

Frivilligcentralen – möjligheternas mötesplats. Ett kultur- och allaktivitetshus. En plats för människor, föreningar, intressen, behov, ideellt arbete och lokalt engagemang.

Frivilligcentralensvängrummet

Frivilligcentralen är först och främst en mötesplats. Här samordnar man och förmedlar kontakter mellan människor. Svängrummet är en öppen mötesplats för alla. Aktiviteter och grupper startar på initiativ av frivilligcentralens besökare. De flesta aktiviteter är kostnadsfria. Eventuell mat till självkostnadspris.

Göteborgsfontänen

Göteborgsfontänen är ett klubbhus som vänder sig till dig som drabbats av psykisk ohälsa. Här deltar alla i husets arbete för att stärka det egna och andras självförtroende.

Huldas hus

Huldas hus är en mötesplats för kvinnor som saknar en fast bostad. Här kan du träffa andra kvinnor, delta i aktiviteter, eller vila upp dig. Du kan även duscha och tvätta dina kläder, eller låna telefon och dator. Huldas hus är en öppen verksamhet och om du skulle vara påverkad av något är du ändå välkommen.

Mötesplats Backa-Brunnsbo

Mötesplats Backa-Brunnsbo är en nystartad verksamhet som drivs av Göteborgs Stad tillsammans med invånare. Hit är ALLA välkomna. Här får du bland annat tillgång till verkstad, symaskiner och sällskapsspel (som du även kan låna med dig hem), musikstudio, tv-spel och mycket mer. Du får vara med och skapa innehållet, och nya idéer välkomnas.

Mötesplats Simone

Mötesplats Simone är en ideell förening för tjejer & personer från trans spektrumet i ålderns 13 år till 30år.

Unga forum

Unga forum vänder sig till dig som är mellan 16 och 25 år. Verksamheten arbetar hälsofrämjande med målsättning att du bland annat ska få behålla och öka din fysiska och psykiska hälsa. Unga forum består av tre delar, och du kan vara med på en eller flera. Det är frivilligt och kostnadsfritt att delta.

Hälsa och friskvård

Se länkar

Aktiv i Centrum

Målet är att med stöd av fysioterapeut skapa en långsiktig och hållbar rutin för träning, genom att lära sig dosera och anpassa träningen utifrån sitt mående och dagsform.

Vid två tillfällen i veckan under åtta veckor får deltagaren möjlighet att träna kostnadsfritt på Grand Fitness, Övre Husargatan 4.

Friskvårdsklubben

Friskvårdsklubben är en brukarledd och brukarstyrd ideell aktivitetsförening. De bedriver en verksamhet som är till för vuxna människor som har eller har haft psykisk ohälsa. Man har valt att ha en bred definition kring begreppet friskvård ”allt som människor kan tänkas må bra av och som stärker individens självförtroende och självkänsla”. Friskvårdsklubben håller i aktiviteter på olika platser i hela stan.

Hälsodisken Hisingen

Hälsodisken är en möjlighet för dig som vill ta större eget ansvar för ditt liv och din hälsa. Genom Hälsodisken kan du delta i olika grupper och föreläsningar. Du kan också kontakta Hälsodisken för enskilda vägledningssamtal som rör din hälsa. Aktiviteterna är kostnadsfria.

Hälsolots Centrum Majorna-Linné

Är du intresserad av din hälsa? Då är Hälsolots något för dig. Hälsolots inspirerar till ett liv med god hälsa, skapar möjligheter till möten och arrangerar aktiviteter. Alla aktiviteter är kostnadsfria!

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket finns till för dig i Angered som vill förbättra hälsan. Här kan du träna, gå på föreläsningar eller anmäla dig till en kurs. Hälsoteket har även uppsökande verksamhet med olika föreläsningsteman kopplade till hälsa, samt erbjuder prova-på aktiviteter. Kontakta Hälsoteket för mer information.

Alla aktiviteter är gratis och det är drop-in på alla aktiviteter förutom till kurserna som kräver anmälan.

Hälsoteket i Örgryte-Härlanda

Hälsoteket finns till för att ge dig som bor i Örgryte-Härlanda möjlighet att stärka och förbättra din hälsa. Du behöver inte ha träningsvana eller förkunskap för någon aktivitet. De flesta aktiviteterna är på dagtid, och kostnadsfria.

Hälsoteket i Väster

Hälsoteket i Väster är en verksamhet för dig som vill skapa en bättre hälsa. Programmet har en blandning av föredrag, kurser, gruppstöd för livsstilsförändring, hälsorådgivning, kultur och fysisk aktivitet. Det krävs ingen träningsvana eller förkunskap och allt är kostnadsfritt. Nu finns sommarprogrammet på hemsidan!

Hälsoteket i Östra Göteborg

På Hälsoteket i Östra Göteborg finns möjlighet att delta i träning och hälsosamtal. Till de flesta aktiviteter behöver du inte anmäla dig innan och du behöver inte uppge ditt namn. Alla aktiviteter och kurser är dessutom gratis.

 

Ring vår stödtelefon

Välkommen att ringa vår beroendeterapeut för att få råd och hjälp kring läkemedelsberoende, nedtrappning av läkemedel samt frågor som gäller narkotikabruk.

Det går också bra att besöka oss.

Telefontider:

  • Måndag 9:00 – 14:45
  • Torsdag 9:00 – 14:45
  • Fredag 9:00 – 11:45
Ewa svarar i vår stödtelefon

Ewa svarar i vår stödtelefon

Vi för inga journaler och du kan vara anonym.

Bli medlem i RFHL Göteborg

Få tillgång till alla våra aktiviteter genom att bli medlem.

100kr/år eller 25kr/år för pensionärer, arbetslösa eller boende på instution.

Ange email i Swish för att få våra utskick.

Swish: 1234 227 443

PlusGiro: 721075-0