Häng med på RFHL Göteborgs olika aktiviteter

Välkommen att delta i samtal i grupp eller enskilt, akupunktur, föreläsningar och mycket mer! Vårt fokus är psykiskt och fysiskt välmående samt frihet från beroende.
Bli medlem
rfhl-lokal

Enskilda samtal

Boka en tid med vår beroendeterapeut Ewa som kan hjälpa till med stöd, råd och vägledning för dig som har ett problematiskt läkemedelsbruk.

Bokning görs per telefon till 0736 28 18 38

Behöver du prata med någon? En medmänniska som lyssnar och där du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Ring oss direkt på: 070 754 71 09

Samtalen är kostnadsfria

nada-akupunktur

Akupunktur

NADA - Öronakupunktur

Vi erbjuder akupunktur som kan hjälpa vid nedtrappning av läkemedel samt psykisk ohälsa.

Priserna är mycket förmånliga för våra medlemmar.

Varför akupunktur?

  • Stresshormonet Cortisol sjunker i blodet.
  • Endorfiner frisätts och ger en lugnande effekt.
  • Signalsubstansen Serotonin påverkas och påverkar positivt smärta, sömn, känsloläge, aggression och aptit.
  • Dynorfin frigörs och ger smärtstillande effekt.
  • Dopaminet påverkas som är en “må bra” signalsubstans, vilket ingår i hjärnans belöningssystem.
  • GABA ökar, för låg nivå kopplas ihop med oro och ångest.
  • Påverkar ämnesomsättningen positivt.
  • Oxytocinhalten höjs och ger ro och välbefinnande.

Hur går det till?

Så går behandlingen till

Det är bra om behandlingen ges ofta de första två veckorna. Därefter glesas behandlingen ut till 2-3 gånger i veckan.

Vanligtvis tar behandlingen 1 timma och kan med fördel ges i grupp.  Du får 5 nålar i varje öra och de sitter kvar i ca 40 minuter.

Hur känns det?

Det är ovanligt att någon tycker nålsticken gör ont. Nålarna är mycket tunna och insticket görs snabbt.

Redan efter en kort stund efter att nålarna satts brukar en känsla av lugn och välbehag sprida sig i kroppen och man kan ibland få en värmekänsla i örat.

Biverkningar

Öronakupunktur är en säker metod med ytterst få biverkningar. Sterila nålar används så infektionsrisken är minimal.
Efter behandlingen kan man känna sig avslappnad eller lite trött.

Dipolmerade akupunktörer

RFHL har två diplomerade NADA-akupunktörer.

Boka tid & priser

Behandling per tidsbokning: 50kr/gång (100kr för icke-medlemmar)

Behandling i grupp måndag, tisdag och torsdag (tid?): Gratis (25 kr/gång för icke-medlemmar)

Boka per mejl

life-ring-logo

Gruppsamtal

Vad är Life Ring?

LifeRing är självhjälpsgrupper, utan religiösa eller politiska inslag, med fokus på nykterhet och drogfrihet.

OBS! Just nu har vi inga planerade Life Ring -möten.

Metod

Metoden bygger på idén att det genom positiv förstärkning går att bygga upp sin vilja att sluta, och komma på vad som fungerar bäst för en själv, för att leva ett liv fritt från alkohol och droger.

Inom ramen för metoden finns även ett arbetsmaterial med praktiska övningar som kan hjälpa er på vägen.

LifeRing välkomnar alla, med eller utan tidigare behandlingsbakgrund och stämmer väl överens med behandlingar som använder motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Filosofi

Grundläggande filosofiLifeRing-Circle 250x250

LifeRings grundläggande filosofi kan sammanfattas med tre ord.

Sekularitet innebär att religiös tillhörighet är var och ens ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing. Mötena använder inga böner och diskuterar inte religion, vare sig för eller emot.

Nykterhet innebär avhållsamhet från alkohol och andra icke läkarförskrivna beroendeframkallande droger.

Självhjälp betyder att var och en utvecklar ett personligt nykterhetsprogram anpassat till varje individs speciella bakgrund och behov. LifeRing tror inte på en föreskriven uppsättning steg som alla behöver följa. På Life-Ring-möten ges många olika infallsvinklar till ett nyktert liv.

På denna gemensamma grund kan finnas en avsevärd variation i former och inriktningar.

Delta i ett möte

Ett typiskt möte

På de flesta LifeRingmöten sitter deltagarna i cirkel och de är inte fler än att alla kan få utrymme.

Efter ett kort inledningsanförande frågar mötesledaren ”Hur har veckan varit?”. I tur och ordning berättar deltagarna om vad som hänt i deras tillfrisknande under veckan som gått och vad som är på gång i veckan som kommer.

Fokus ligger på färska händelser i deltagarnas liv.

Du kan tala om för dina vänner att du har deltagit, men du får inte avslöja vilka andra som var där eller vad de sade.

Mötena är konfidentiella.

LifeRing uppmuntrar samspråk och positiva stödjande kommentarer genom hela mötestimmen. Mötena slutar vanligen med en uppmuntrande applåd för att man hållit sig nykter och drogfri.

Deltagande är kostnadsfritt.

mikrofon

Föreläsningar

Vi håller i föreläsningar inom området läkemedel, beroende och har regelbundet föreläst om läkemedelsmissbruk på skolor och även i våra egna lokaler.

Följ oss på Facebook för att få information om alla våra föreläsningar.

soppa

Sopplunch

På torsdagar bjuder vi våra medlemmar på sopplunch kl 12:00. Välkommen!

kaffekopp

Drop-in

Kom förbi på en fika och prata med någon av oss i personalen.

Besök oss

Bli medlem i RFHL Göteborg

Få tillgång till alla våra aktiviteter genom att bli medlem.

100kr/år eller 25kr/år för pensionärer, arbetslösa eller boende på instution.

Ange email i Swish för att få våra utskick.

Swish: 1234 227 443

PlusGiro: 721075-0