Informationsvideo om RFHLs historia

apr 27, 2022

I videon berättar Henrik, som är aktiv inom RFHL Göteborg, om föreningen och vilka frågor vi är engagerade i samt hur vi idag, och under föreningens långa historik verkat för bättre hälsa bland läkemedelsberoende och narkotikabrukare.

Dela artikeln på Facebook eller Facebook Messenger med knapparna ovan.

RFHL-Göteborgs stödtelefon

RFHL Göteborg verkar för att uppmärksamma och informera kring läkemedelsberoende och narkotikamissbruk och vi erbjuder stöd per telefon till dig som vill trappa ner ditt beroende av läkemedel eller narkotika.

Vi kan hjälpa dig ta steg för att bli fri från beroende och missbruk.