I hopp om att minska narkotikadödligheten i Sverige har regeringen under de senaste åren infört flera insatser för att öka tillgängligheten av överdosmotgiftet naloxon. Men trots detta har alla som behöver inte haft tillgång till läkemedlet.

I juni 2021 fick därför Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ytterligare öka tillgängligheten till naloxon. I en första delredovisning av uppdraget uppger myndigheten nu att den tillsammans med Läkemedelsverket utreder om en så kallad ”over the counter”-klassificering, OTC, skulle vara möjlig. En sådan klassificering skulle innebära att läkemedlet kan säljas receptfritt.

Länk till artikeln