När vården inte räcker till blir internetforum vägen till hjälp att sluta med antidepressiva. ”Många har ingen annanstans att vända sig”, säger Tina Kaspersen. Grupperna ger stöd men sprider också myter och konspirationer.

Läs mer

Antidepressiva fungerar sämre, om alls, på äldre människor. Ändå äter de mest av alla – var tredje svensk kvinna över 85 tar preparaten.

– En billig lösning, säger specialisten i geriatrik. Läs mer

DEBATT. 2019 fick enligt Socialstyrelsen drygt 1 042 000 svenskar antidepressiva medel utskrivna, drygt 850 000 fick sömn- och lugnande medel och cirka 528 000 svenskar fick lugnande- och ångestdämpande medel utskrivna. Till det kan läggas 133 000 personer som fick adhd-mediciner och 159 000 som fick antipsykotiska medel förskrivna. Läs mer

Distansundervisning, ensamhet, förlorade jobb: Så drabbas unga i pandemin

Ensamheten ökar, jobben försvinner, gymmen stänger, framtidsplanerna slås i spillror.

Flera undersökningar har under året visat hur ungas psykiska ohälsa ökar under pandemin. 

Ruth Shaker, 21, blev av med jobbet från en dag till en annan, 19-årige Bienvenue Kulaluka gick in i väggen av pressen från skolan och Elsa Gustafsson, 18, har för första gången behövt stöd av kurator. Läs mer