Årsmöte 2024-04-27

2 april, 2024

KALLELSE

Till RFHLs årsmöte lördagen den 27/4-2024 kl. 15.00 i våra lokaler på Vegagatan 48 A GÖTEBORG

DAGORDNING

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
2. Val av sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare.
3. Upprop.
4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning.
5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
6. Styrelsens Verksamhetsplan för 2024-2025
7. Anmälan av revisionsberättelsen.
8. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Fastställande av budget och medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av avdelningsordförande.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Ärende som medlem begärt få upptaget, ärende som styrelsen hänskjutit till avgörande vid årsmötet eller ärende som revisorn begärt att få behandlat. 
16. Övriga frågor.   

Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse och bokslut) finns att hämta på kansliet en vecka före mötet


VÄLKOMMEN


Meddela gärna en vecka före utsatt tid om du tänker delta på mötet.

Vegagatan 48A

www.rfhl-goteborg.com
413 11 GÖTEBORG

kontakt@rfhl-goteborg.com


Tel. 0737-269069,0736-281838

Dela artikeln på Facebook och följ oss på Instagram

Ring RFHL-Göteborg

RFHL Göteborg verkar för att uppmärksamma och informera kring läkemedelsberoende och narkotikamissbruk och vi erbjuder stöd per telefon till dig som vill trappa ner ditt beroende av läkemedel eller narkotika.

Vi kan hjälpa dig ta steg för att bli fri från beroende och missbruk.

eller 0736- 28 18 38