Vården har ett bedrägligt beteende mot psykiatriska patienter

maj 3, 2023

1,2 miljoner svenskar äter idag SSRI och SNRI-mediciner mot depression och ångest. Problemet är att patienterna inte får reda på att dessa är beroendeframkallande trots att de ofta är svåra att sluta med efter en längre tids användande. Problemen kan handla om ökad ångest eller fysiska besvär som exempelvis känslor av elstötar i huvudet (Sven Ternov, 2013).

Orsaken är att vården har sin egen definition av vad som är beroende (1177, 2022a). Enligt vården handlar läkemedelsberoende inte om när läkemedel är svåra att sluta med utan enbart om missbruk. Med missbruk menas exempelvis att patienter med tiden behöver ta allt högre doser. SSRI- och SNRI mediciner är i sig svåra att missbruka ur den meningen att patienter inte med tiden behöver ta exempelvis allt högre doser. Vården har därför rätt i att SSRI/SNRI inte är beroendeframkallande om vi enbart ser till vårdens egen definition av beroende. Dock brukar vi i vanlig svenska förknippa begreppet beroende med när en människa har svårt att sluta med något. Jag menar därför att vården har ett bedrägligt beteende mot många psykiatriska patienter.

Orsaken är att vården kallar problem med att sluta med dessa mediciner för ”utsättningssymptom” (1177, 2022b). Ordet ”utsättningssymptom” är inget ord som vi använder i vardaglig svenska. Däremot brukar vi kalla det för beroende när en människa har svårt att sluta med något. Dessutom finns ordet ”utsättningssymptom” inte med i svenska akademins ordlista, men ordet beroende finns med (Svenska akademins ordböcker, 2022). Jag tycker därför att svensk psykiatri idag har ett bedrägligt beteende mot patienterna!

Svenska psykiatri är också okunniga om hur dessa mediciner ska trappas ut. En läkare som heter Sven Ternov vittnade om detta redan år (2013). Ternov hade medicinerats med SNRI-medicinen Venlafaxin under flera år mot en depression. Enligt Ternov trappade han ned medicinen under en alldeles för kort period på bara några veckor. Det medförde ökad ångest och känslor av elstötar i huvudet. Ternov förespråkar därför nedtrappning av dessa mediciner under längre tidsperioder. Jag håller personlig med Ternov. Det eftersom jag själv i mars förra året fick råd av min läkare att trappa ned SNRI-medicinen Duloxetin i två veckor och sedan sluta. Jag halverade dosen under en hel månad, men fick ändå obehaglig abstinens i form av känslor av stötar i hjärnan och långvarig ångest.

Jag tycker därför att vården ska ändra sin definition för vad som är beroendeframkallande medicin till att även innefatta medicin som är svår att sluta med och att vårdpersonal måste få bättre utbildning om hur dessa mediciner ska trappas ned! Dock kommer psykiatrin inte att agera om det inte finns byggs upp ett tryck. Jag vill därför avsluta med två tips:

1.Anmäl läkare som inte förespråkar långsam nedtrappning av SSRI till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det står redan idag via 1177 att dessa mediciner ska trappas ned långsamt efter en längre tids användning, men många läkare är ändå sorligt okunniga om det :(1177, 2022b). Anmäl via följande länk: https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/blanketter/klagomal/blankett-for-anmalan-om-klagomal-pa-halso-sjukvarden.pdf

2. Skriv och klaga på läkemedelsverkets definition av läkemedelsberoende. Detta då det är läkemedelsverket som har bestämt att läkemedelsberoende inte handlar om det är svårt att sluta med en medicin. Skriv till: registrator@lakemedelsverket.se

/Från en som trappar ned en SNRI-medicin Samuel Nordangård

Referenser

1177 (2022a). ”Läkemedelsberoende”. Hämtad 2022-02-14, från: https://www.1177.se/Varmland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/rad-om-lakemedel/lakemedelsberoende3/.

1177 (2022b), ”Viktigt att tänka på när du avslutar behandlingen”. Hämtad 2022-02-14, från: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-depression/.

Svenska akademins ordböcker (2022a), ” Sökningen på utsättningssymptom i SAOL gav inga svar”. Hämtad 2022-02-14, från: https://svenska.se/tre/?sok=utsättningssymptom&pz=1.

Svenska akademins ordböcker (2022), ”beroende”, Hämtad 2022-02-14, från: https://svenska.se/tre/?sok=beroende&pz=1.

Ternov, Sven (2013), ”Varning för SSRI:s utsättningssymptom2, Hämtad 2022-02-14, från: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/varning-for-ssri-s-utsattningssymtom/.

Dela artikeln på Facebook eller Facebook Messenger med knapparna ovan.

RFHL-Göteborgs stödtelefon

RFHL Göteborg verkar för att uppmärksamma och informera kring läkemedelsberoende och narkotikamissbruk och vi erbjuder stöd per telefon till dig som vill trappa ner ditt beroende av läkemedel eller narkotika.

Vi kan hjälpa dig ta steg för att bli fri från beroende och missbruk.