Andningen i Fokus (RFHL)

En optimerad andning kan helt förändra ditt mående

Kursstart 2/3 16:00

”Andningen i Fokus” är en andningskurs som ger dig
teoretisk kunskap och praktiska övningar så att du kan få
inspiration till din egen optimala andning.
Vill du läsa mer om andning kan ni gå in på hemsidan
www.andningenifokus.se

  • Bättre sömn
  • Färre förkylningar
  • Större lugn
  • Mer energi
  • Mindre smärtor

– och mycket mer –

Andningens Mirakler
Kurshållare på RFHL Thomas Sonefors
Kursstart 2/3 2020
Andningen i Fokus (RFHL) För mer info, kontakta RFHL, 031 82 51 91

En optimerad andning kan helt förändra ditt mående