Kommentar av RFHL riks, om regeringens budget.

Regeringens budget för 2016 har presenterats som en mer jämlik och jämställd budget. Samtidigt saknas de satsningar som krävs för utsatta individer på flera områden. Det ger inte intrycket att regeringen menar allvar. Läs mer

Källa: Satsningar på utsatta saknas i ”jämlika” budgeten