RFHL och läkemedelsfrågan

RFHL och läkemedelsfrågan

 

Pills isolated on white backgroundI mitten av 70-talet började RFHL kontaktas av personer som sa: Jag är en sån där läkemedelsmissbrukare. De som ringde var beroende av lugnande och sömngivande medel och beskrev att de mådde förfärligt dåligt av sin medicinering och att de inte fick hjälp från sjukvården. De hade sökt på ”läkemedelsmissbrukare” i telefonkatalogen och hittat RFHL. Det fanns vid den tiden ingen kunskap om dessa frågor inom förbundet och till att börja med försökte vi avvisa dem och be dem ta kontakt med ”sjukvården eller någon annan” som kunde detta ämne. Med tiden framstod det allt tydligare att ”någon annan” inte fanns och utifrån det började RFHLs första läkemedelsprojekt.

Nu, trettio år senare, har vi lärt oss av våra medlemmar och vår praktik att skalan legal och illegal är flytande. Det som är läkemedel idag kan vara narkotikaklassat i morgon. Det gäller hela vägen från amfetaminerna, över barbituraterna till bensodiazepinerna och analgetikan (smärtstillande medel). De narkotikaklassade preparat som förskrivs som substitutionsbehandling (t ex metadon) och de lugnande medlen finns både på den legala och illegala marknaden. De har alla det gemensamt att de är beroendeframkallande och ger många biverkningar. De nyare sinnesförändrande medlen, SSRI-preparaten (antidepressiva mediciner) ger också mängder av biverkningar.

De människor som söker RFHLs hjälp har vid något givet tillfälle fått dessa medel av läkare utan att vara medvetna om de beroenderisker som finns. De har fått dålig, om någon, information om biverkningar, och de får dålig, om någon, hjälp att sluta med sin medicinering. De biverkningar de får känns inte alltid igen som just biverkningar utan tolkas ofta som nya psykiatriska symptom och leder till förskrivning av andra medel.

RFHLs arbete med läkemedel har sin bas i det stödarbete som sker lokalt där man hjälper människor att förstå effekterna av sina mediciner och hjälper till att trappa ner dem, om den som söker oss så önskar.

Det socialpolitiska arbetet är framförallt opinionsbildning och kunskapsspridning genom skrifter, konferenser och annat för att öka uppmärksamheten kring detta stora folkhälsoproblem.

RFHL är inte motståndare till all användning av psykofarmaka. Men de skall förskrivas i rätt dos under rätt tid till rätt person och inte slentrianmässigt till hundratusentals människor som inte behöver dem. Patienter skall också ha rätt till alternativa behandlingsformer och få kunskap om de eventuellt negativa effekter dessa medel också kan ha.
Solidaritet och humanism vägledande för RFHL
RFHL bygger sin verksamhet på gemenskap, solidaritet och humanism. Varje individ har ett okränkbart människovärde och en unik förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Hon har därför rätt att kräva respekt för sin person och sina livsval. Ett värdigt liv är dock inte möjligt om det sker på andras bekostnad eller genom att blunda för andras lidande. Alla människors lika värde medför därför en moralisk förpliktelse att hjälpa och stötta de som tillfälligt eller permanent är i behov av det.

Med den utgångspunkten har RFHL i fyrtio år organiserat människor i kampen mot social utslagning, missbruk, förnedring och beroende. RFHL hävdar missbrukares och socialt utslagnas rätt till människovärde, respekt och upprättelse. Rehabilitering skall bygga på respekt för den enskildes egna val och ta sin utgångspunkt i dennes unika erfarenheter och behov.

RFHL organiserar människor med personliga erfarenheter av missbruk och beroende, samt människor som inte har egna sådana erfarenheter. Många av RFHL’s medlemmar har egna värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av när andra söker sig ur beroende och missbruk för att växa till insikt och mognad.