RFHL i arbete

För att förverkliga dessa principiella ställningstaganden arbetar RFHL inom en rad olika områden. RFHL’s socialpolitiska uppfattningar bygger på fyrtio års erfarenheter av arbete med missbruk och utslagning.

RFHLs praktiska arbete – kamratstöd, länkgrupper, behandlingserbjudanden, informations- och opinionsarbete – står öppet för alla som vill arbeta mot tvång och förtryck, och för solidaritet och rättvisa.

RFHL engagerar sig internationellt med utgångspunkt i ett erfarenhetsutbyte med full respekt för olika uppfattningar och handlingslinjer.