R-förbunden

R-förbunden

RFHL kom snabbt att bli en viktig röst i den socialpolitiska debatten. Ibland var det på egen hand och ibland tillsammans med övriga ”R-förbund”. R-förbunden kom att bli att bli ett begrepp: Den samlade klientrörelsen som organiserat sig och drev intressepolitiska frågor tillsammans med kravet på att människor som själva var berörda också skulle vara med och styra och påverka.
Det första R-förbundet var KRUM – Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Det följdes av RFHL och så småningom bildades också ALRO – Alkoholproblematikers Riksförbund och RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Några år senare tillkom RFFR – Riksförbundet För Familjers Rättigheter.
4132192139Tillsammans utgav R-förbunden Pockettidningen R som kom att bli avgörande i den socialpolitiska debatten med sina många skildringar av kamp mot förtryck och utanförskap. Det första numret fick namnet ”Varför i helvete har vi ingenting att säga till om?”, en titel som på många sätt angav tidningens kommande inriktning.
R-förbunden föddes och växte ur tidens starka solidaritetsrörelser både nationellt och internationellt och samlade mängder av medlemmar och aktivister.
KRUM är nedlagt sedan ett antal år, men de övriga R-förbunden lever och arbetar var för sig och ibland tillsammans när organisationernas intressen korsar varandra.