Ny tid, ny inriktning

I samband med kongressen 2012 togs ett beslut om att förbundet skulle byta uttydning av den etablerade akronymen RFHL. Efter att förbundet och dess medlemsföreningar och många andra verksamheter kommit att arbeta med så mycket mer än enbart narkotika- och läkemedelsfrågor ville man från kongressen spegla att verksamheten och tidsandan förändrats. Man ville ta bort synen på människor som hjälpbehövande och valde istället att lyfta fram rättigheter, hälsa, rätten till likabehandling och möjligheter att själv styra över den egna tillvaron och få en möjlighet till egenmakt. Den nya uttydningen, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, har kommit att innebära en visualisering av det starka engagemanget i rättvisefrågor, socialpolitik, jämställdhetsfrågor och synen på hälsa och välmående och mycket annat som i sin tur blir relevanta för individens risk att hamna i ett beroende av såväl läkemedel som andra narkotiska preparat.