Narkotikapolitik

Narkotikapolitiken skall vara realistisk, effektiv och human. Den skall ha som mål att minimera missbruket och minska de skador som missbrukare tillfogar sig själva, sin familj och samhället. För den som vill lämna sitt beroende skall det finnas en mångfald av behandlingsformer för att tillgodose olika målgruppers skiftande behov.

Vård och behandlinginsatser är också förebyggande, då nyrekrytering till missbruk nästan alltid går via äldre etablerade missbrukare. Tull och polis skall bekämpa den organiserade brottsligheten för att minska tillgången på narkotika. RFHL säger nej till legalisering av narkotika.

Däremot skall inte konsumtionen av narkotika vara kriminaliserad. Missbrukare har som andra medborgare rätt till en adekvat hälsovård. I det borde bland annat tillgång till rena sprutor samt underhållsbehandling med metadon eller subutex inom ramen för väl kontrollerade program ingå.