Läkemedelspolitik

Läkemedelsberoende, dvs. överkonsumtion och beroende av bland annat smärtstillande, antidepressiva och sömn- och lugnande mediciner är ett folkhälsoproblem. Problemet är i första hand skapat av hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin.

Mänskliga kriser är en del av livet. De skall inte psykiatriseras. Ordentliga resurser måste satsas på behandling av psykiska störningar och kristillstånd, utan slentrianmässig användning av beroendeskapande psykofarmaka. Riskerna med lugnande, smärtstillande och antidepressiva medel måste ständigt uppmärksammas och läkemedelsindustrins aggressiva marknadsföring av nya preparat stoppas.

Kända biverkningar och risk för beroende måste tydligt deklareras. Sanktioner måste riktas mot läkare som skriver ut bensodiazepiner och andra beroendeskapande läkemedel till missbrukare.