Kriminalpolitik

Kriminalpolitiken skall syfta till att förebygga brott, kompensera brottsoffer och rehabilitera gärningsmannen. Straffen skall vara humana, rättvisa, förutsebara och realistiska.

Någon ytterligare bestraffning än förlust av friheten får inte förekomma vid fängelsestraff. Dödsstraff kan aldrig accepteras. De icke frihetsberövande påföljderna skall utvecklas så att de i större utsträckning kan utgöra alternativ till fängelse. Fängelsestraffen skall vara tidsbestämda.

Kriminalvårdens insatser skall ta sikte på rehabilitering och försoning. De skall syfta till att motivera den dömde till och förbereda för en tillvaro utan kriminalitet.