mikael

mikael

Jag heter Mikael Helskä och har jobbat på RFHL – Göteborg sedan 2004.

Jag har en alkohol/drogbehandlarutbildning sedan 2006 – 2007. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter

är att ge samtalstöd och vägledning till människor med olika former av beroendeproblematik. Jag ger

telefon rådgivning, vägledning och stödsamtal efter överenskommelse.

Jag har stor erfarenhet av sömn – lugn – smärtstillande läkemedel, och vilken abstinens som de

orsakar, och jag vägleder dig hur du kan ta dig igenom din problematik.

Kontakta mig gärna på telefon 031-825191 för mera information.

Välkommen Mikael Helskä