Det är viktigt för oss att narkotika- och läkemedelsberoende får veta så mycket som möjligt om preparaten, olika stödformer, behandlingshem m.m.

Vi stödjer narkotika- och läkemedelsberoende i sin kamp förbi abstinens, rebound-faser, upp- och nedgångar under tiden man trappar ned sin medicinering.

Vi samarbetar på den hjälpsökandes initiativ med en rad myndigheter tex. FK, SDN, AF,  m.fl.

Vi hjälper till att stödja anhöriga, som ofta inte har någon att tala med om detta medberoende som uppstår när någon i familjen har ett drogproblem. Vi anordnar konferenser, föreläsningar och bedriver opinionsarbete genom att hålla föredrag i skolor och på företag m.m.

Vår mysiga lokal tjänstgör som en oas och ett andningshål för de beroende och anhöriga som söker sig till oss.

Organisationen är religiöst och partipolitiskt obunden, och uppbär kommunala bidrag för verksamheten

Verksamheten i Göteborg har bedrivits sedan 1967.

RFHL Göteborg förvaltas av en styrelse om 6 personer. De har samtliga erfarenhet som bedöms vara av vikt för avdelningens arbete.

Våra gruppsamtal, det individuella samtalet och telefonarbetet baseras på en enorm erfarenhet från kontakter med flera 100-tals hög- och lågdosberoende människor.

När du söker dig till oss så kan du vara säker på att få vara anonym. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt och sekretess.

Öppettider

Måndag – Torsdag 09:00-14:45
Fredag 09:00-11:45

Bli medlem:

Privatperson 100 kr/år
Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år
Plusgiro 721075-0
Du kan även Swisha till 1234227443

Stötta RFHL-Göteborg

Plusgiro 721075-0

Swish 1234227443

RFHL:s läkemedelsgrupp på facebook är en sluten grupp för dig som trappar ner på läkemedel och där kan ni få råd och stöd.

Välkomna!

Vi ingår i NSPHiG

hämta