bli_medlem_nuNu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Vi har nytt medlemsregister och nytt kontonummer i år, så var uppmärksam på att du betalar in till rätt kontonummer. Du betalar in till vårt Plusgiro 721075-0
Privatperson 100 kr/år
Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år. För att få tidningen Oberoende och medlemsutskick ring eller mejla oss när du betalt in och lämna din adress.