Har du ett beroende, ångest, sömnstörningar mm, är du välkommen till RFHL och pröva på NADA-akupunktur. Vi har Nada i grupp måndag och torsdag kl 14:00, det är kostnadsfritt vid dom tillfällena. Vill du sitta enskilt går det bra och då kostar det 50 kr. Välkommen att ringa och beställa tid på 031 82 51 91 och fråga efter Annalena eller Ewa.

Öronakupunktur enligt NADA-metoden som visats sig effektiv vid beroende, oro, ångest och sömnstörningar. Redan på 70-talet upptäcktes det att akupunktur lindrar abstinens. Öronakupunktur har därefter börjat användas som en del av behandlingen vid alkohol, narkotika- och läkemedelsberoende i ett trettiotal länder.

Du kan läsa mer här