Välkommen på LifeRing idag. Vi börjar kl 15:30.Vi avslutar med en fika.
För mer info kontakta Per tel. 031 82 15 64.
Välkomna!