Vi har ändrat dag för LifeRing, nu träffas vi på måndagar kl. 16:30.

Välkomna!