LifeRing-Logo

Från vecka 22 kommer LifeRing vara på kvällstid.

Mötena är varje onsdag mellan 18:00 – 22:00.