Grundläggande filosofi

Grundläggande filosofiLifeRing-Circle 250x250
LifeRings grundläggande filosofi kan sammanfattas med tre ord.
Sekularitet innebär att religiös tillhörighet är var och ens ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing. Mötena använder inga böner och diskuterar inte religion, vare sig för eller emot.
Nykterhet innebär avhållsamhet från alkohol och andra icke läkarförskrivna beroendeframkallande droger.
Självhjälp betyder att var och en utvecklar ett personligt nykterhetsprogram anpassat till varje individs speciella bakgrund och behov. LifeRing tror inte på en föreskriven uppsättning steg som alla behöver följa. På Life-Ring-möten ges många olika infallsvin-klar till ett nyktert liv.

På denna gemensamma grund kan finnas en avsevärd variation i former och inriktningar.