Ett typiskt möte

LifeRing-Circle 250x250På de flesta LifeRingmöten sitter deltagarna i cirkel och de är inte fler än att alla kan få utrymme.

Efter ett kort inledningsanförande frågar mötesledaren ”Hur har veckan varit?”. I tur och ordning berättar deltagarna om vad som hänt i deras tillfrisknande under veckan som gått och vad som är på gång i veckan som kommer.

Fokus ligger på färska händelser i deltagarnas liv.

Du kan tala om för dina vänner att du har deltagit, men du får inte avslöja vilka andra som var där eller vad de sade.

Mötena är konfidentiella.

LifeRing uppmuntrar samspråk och positiva stödjande kommentarer genom hela mötestimmen. Mötena slutar vanligen med en uppmuntrande applåd för att man hållit sig nykter och drogfri.

Deltagande är kostnadsfritt.