LifeRing-Logo

 

OBS!

Just nu har vi inga möten.

 

LifeRing möten på RFHL Göteborg.

Mötestid:

Adress: Vegagatan 48 A

Vad är LifeRing?
LifeRing är självhjälpsgrupper, utan religiösa eller politiska inslag, med fokus på nykterhet och drogfrihet.

Metoden bygger på idén att det genom positiv förstärkning går att bygga upp sin vilja att sluta, och komma på vad som fungerar bäst för en själv, för att leva ett liv fritt från alkohol och droger.

Inom ramen för metoden finns även ett arbetsmaterial med praktiska övningar som kan hjälpa er på vägen.

LifeRing välkomnar alla, med eller utan tidigare behandlingsbakgrund och stämmer väl överens med behandlingar som använder motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

LifeRing-möten finns på flera orter i Sverige
LifeRing-möten har drivits i Föreningen Skyddsvärnet Stockholms regi sedan 2009, och finns nu på flera orter i landet.
Fokus ligger på färska händelser i deltagarens liv och mötena är konfidentiella och kostnadsfria.

Grundläggande filosofiLifeRing-Circle 250x250

LifeRings grundläggande filosofi kan sammanfattas med tre ord.

Sekularitet innebär att religiös tillhörighet är var och ens ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing. Mötena använder inga böner och diskuterar inte religion, vare sig för eller emot.

Nykterhet innebär avhållsamhet från alkohol och andra icke läkarförskrivna beroendeframkallande droger.

Självhjälp betyder att var och en utvecklar ett personligt nykterhetsprogram anpassat till varje individs speciella bakgrund och behov. LifeRing tror inte på en föreskriven uppsättning steg som alla behöver följa. På Life-Ring-möten ges många olika infallsvinklar till ett nyktert liv.

På denna gemensamma grund kan finnas en avsevärd variation i former och inriktningar.

Ett typiskt möte

På de flesta LifeRingmöten sitter deltagarna i cirkel och de är inte fler än att alla kan få utrymme.

Efter ett kort inledningsanförande frågar mötesledaren ”Hur har veckan varit?”. I tur och ordning berättar deltagarna om vad som hänt i deras tillfrisknande under veckan som gått och vad som är på gång i veckan som kommer.

Fokus ligger på färska händelser i deltagarnas liv.

Du kan tala om för dina vänner att du har deltagit, men du får inte avslöja vilka andra som var där eller vad de sade.

Mötena är konfidentiella.

LifeRing uppmuntrar samspråk och positiva stödjande kommentarer genom hela mötestimmen. Mötena slutar vanligen med en uppmuntrande applåd för att man hållit sig nykter och drogfri.

Deltagande är kostnadsfritt.