En annan sida av sverige

Är en behandlande och stödjande dagverksamhet för dig som är 18 år och uppåt och vill lämna en kriminell livsstil eller ett gäng.Centret erbjuder 6st betalda platser som finns till förfogande för alla och för den som söker hjälp och stöd för individuell rehabilitering, utbildning och en produktiv plats i samhället.Platserna är en del utav ett avtal med Göteborgsstad och Socialresursförvaltningen.Centret erbjuder olika tjänster och program som alla verkar för individuell rehabilitering, och en produktiv plats i samhället.

Dom riktar oss till människor som har utvecklat en kriminell livsstil och beroendeproblematik men även för gängkriminella.

Café trappanér

Café trappanér – ett kvällscafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg.

Gatans lag

Gatans Lag arbetar för att besegra hemlöshet, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap genom fotboll.

Göteborgs rättighetscenter

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Dom arbetar med rådgivning, utbildning och opinionsbildning.

Kamratföreningen 2603

Onådiga luntan

Social Aktion

Social politik

Vägvalet

Målgrupp, Pojkar och flickor 18-20 år med relationsproblematik/psykosocial problematik.
Vägvalet erbjuder behandling för dig som har någon form av relationsproblematik. Problemen kan ha bidragit till att du utvecklar en livsstil där du upplever att du själv inte har kommandot. Du kanske befinner dig i en situation som verkar omöjlig eller har andra problem som gör att ditt liv inte är som du önskar. Har du utvecklat ett negativt livsmönster?

Länkar till anhörigföreningar

Al-anon

För anhöriga och vänner till alkoholister.

Anhörigföreningen i Göteborg till alkohol och drogberoende.

Nar-Anon

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till drogberoende.

Öppettider

Måndag – Torsdag 09:00-14:45
Fredag 09:00-11:45

Bli medlem:

Privatperson 100 kr/år
Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år
Plusgiro 721075-0
Du kan även Swisha till 1234227443

Stötta RFHL-Göteborg

Plusgiro 721075-0

Swish 1234227443

RFHL:s läkemedelsgrupp på facebook är en sluten grupp för dig som trappar ner på läkemedel och där kan ni få råd och stöd.

Välkomna!

Vi ingår i NSPHiG

hämta