Besöksadress:

Vegagatan 48 a
413 11 Göteborg
031 82 51 91
kontakt@rfhl-goteborg.com

Ewa Styfberg
Samtal / Nada-akupunktur
0736 28 18 38
ewa.styfberg@rfhl-goteborg.com

Annalena Brych
Nada-akupunktur, hemsidan, kamratstödjare
0707 54 71 09
annalena54@gmail.com

Du kan ringa till oss för att få stöd och råd under din nedtrappning.

Du kan få information om biverkningar m.m.

Vi har fullständig anonymitet och för inga journaler, och det är kostnadsfritt.

Vi har även enskilda samtal, gruppsamtal och anhörigsamtal.

Vi finns i huset 09:00 – 14:45 måndag tisdag och torsdag.

Kontakta oss