RFHL Göteborg

Vad som händer på föreningen och andra nyheter

Föreläsning för blivande psykiatriker

Henrik Ragnevi vår styrelseledamot föreläste även han den 9/11. Henrik föreläste på Metisutbildningen för blivande psykiater om hur det var att få en diagnos, leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tema och fokus på bemötande....

läs mer

Föreläsning på GFS

Torsdagen den 9 november var Per, Mija, Peter och Annalena på Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) och berättade om sina erfarenheter under sina tidigare liv som missbrukare.  

läs mer

Samsjuklighet

Den 12 oktober var vi på en konferans om: Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder Vår volontär Mija Andersson, berättade om sitt liv och hur hon tog sig ur sitt missbruk.

läs mer

Den 24/10 var Ewa och Annalena på Medicinareberget och informerade blivande receptarier om läkemedelsberoende.

läs mer

Intervju med Ewa

Alltihop började med en ångestattack när hon var 16 år. Läkaren ordinerade valium, men inom kort kom även andra preparat in i bilden, bland annat Sobril och Rohypnol. – Det var himmelriket. Allt var löst. Men det varade ju bara en kort period, berättar Ewa...

läs mer