RFHL Göteborg

Vad som händer på föreningen och andra nyheter

Styrelse 2017

RFHL Göteborgs styrelse 2017 består av: Ordförande Sonny Andreasson Ledamöter Henrik Ragnevi, sekreterare Connie don Marco Inger Forsgren Mats Skånberg

läs mer

Kallelse till årsmöte

Till RFHLs årsmöte torsdagen den 6/4-2017 kl 17:00  i vår lokal på Vegagatan 48 A. Dagordning Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar. Val av sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare. Upprop. Frågan om årsmötets utlysts i behörig ordning....

läs mer
OBS!

OBS!

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Vi har nytt medlemsregister och nytt kontonummer i år, så var uppmärksam på att du betalar in till rätt kontonummer. Du betalar in till vårt Plusgiro 721075-0 Privatperson 100 kr/år Är du pensionär,...

läs mer

OBS! Det är nytt kontonummer för medlemskap nästa år! Plusgiro 721075-0 Privatperson 100 kr/år Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år (viktigt att skriva in namn och adress och gärna din mejladress på inbetalningen, så du får tidningen...

läs mer