På måndag har vi behandlingar och grupp-Nada. Grupp-Nadan börjar kl 14:00 och är kostnadsfri för medlemmar, 25 kr för er andra. Tisdag har vi öppet från 12:00 till 15:00. Onsdag har vi gemensam lunch, kostar 20 kr. LifeRing börjar kl16:00. Torsdag kl 10:00 går vi ut på promenad med stavar och 14:00 har vi grupp-Nada. Varje dag har vi öppet hus från kl 9:00-14:45 och fredagar från 9:00 till 11:45.

Välkomna!