Från och med vecka 9 är grupp-Nadan bara gratis för medlemmar. Ni andra får betala 25 kr.