Den allvarliga leversjukdomen hepatit C går numera att bota, men medicinen är dyr och därför har bara de svårast sjuka fått den. Nu kommer fler patienter att få behandlingen, efter ett nytt beslut från tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. – Kostnaderna för läkemedlen sjunker och då kan vi utöka subventionerna till fler patientgrupper, vilket vi är mycket glada för, säger Sofia Wallström, generaldirektör för TLV.

Läs mer