En enkätundersökning som vänder sig till dig som har erfarenhet av missbruk eller beroende.

Här kommer du till undersökningen