Enkät – Tvångsvård på låsta institutioner

Civil rights defenders och RSMH har gjort en enkät som dom vill att personer med erfarenhet av tvångsvård ska besvara.

“Enkät – Tvångsvård på låsta institutioner

Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar med mänskliga rättigheter och situationen på låsta institutioner. Vi synliggör brister i verksamheten och medverkar till att enskilda garanteras sina mänskliga rättigheter före, under och direkt efter intagning för tvångsvård.

För att få mer information om hur intagna upplever vården på låsta institutioner genomför vi med start i november 2016 en återkommande årlig enkätundersökning – ”Inlåst men inte utan rättigheter”. Syftet med enkäten är att inhämta synpunkter från personer som har egen erfarenhet av tvångsvård. Enkäten innehåller frågor om möjligheten att vara delaktig i valet av behandlingsmetod, upplevelser av tvång, patienttrygghet, tillgänglighet till information om rättigheter och andra frågor som handlar om enskildas mänskliga rättigheter under tvångsvården.

Resultatet av undersökningen kommer att användas för att identifiera och uppmärksamma eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter på låsta institutioner i Sverige. Eftersom undersökningen genomförs på årlig basis följer vi hur situationen utvecklas över tid. Resultaten kommer att användas för påverkansarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Enkäten vänder sig till dig som har egen erfarenhet av svensk tvångsvård och som är intagen eller har varit intagen på låst institution med tvångsvård någon gång under de senaste fem åren. Frågorna handlar om den senaste gången du var intagen. Enkäten vänder sig inte till dig som är anhörig.”

Klicka här för att komma till enkäten.

OBS!

Idag torsdag den 27/10 och fredag den 28/10 är lokalen stängd på grund av vidareutbildning av personalen.