Föreläsning på GFS

Föreläsning på GFS

Torsdagen den 9 november var Per, Mija, Peter och Annalena på Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) och berättade om sina erfarenheter under sina tidigare liv som missbrukare.

 

Samsjuklighet

Samsjuklighet

Den 12 oktober var vi på en konferans om:

Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder

Vår volontär Mija Andersson, berättade om sitt liv och hur hon tog sig ur sitt missbruk.

Den 24/10 var Ewa och Annalena på Medicinareberget och informerade blivande receptarier om läkemedelsberoende.

Intervju med Ewa

Intervju med Ewa

Alltihop började med en ångestattack när hon var 16 år. Läkaren ordinerade valium, men inom kort kom även andra preparat in i bilden, bland annat Sobril och Rohypnol.

– Det var himmelriket. Allt var löst. Men det varade ju bara en kort period, berättar Ewa Styfberg, som i dag är 67 år.

Efter ett tag märkte hon att tabletterna inte alltid hjälpte, även om hon ökade dosen. Ibland blev effekten till och med motsatt med förstärkt ångest.

https://www.svd.se/ewa-var-beroende-man-blir-stortforalskad