Föreläsning för blivande psykiatriker

Föreläsning för blivande psykiatriker

Henrik Ragnevi vår styrelseledamot föreläste även han den 9/11. Henrik föreläste på Metisutbildningen för blivande psykiater om hur det var att få en diagnos, leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tema och fokus på bemötande.

Men också hur fler företag borde göra som Cigoteket och arbetade med supported employment för att anställa unga vuxna med diverse psykiatriska diagnoser som befinner sig på skalan mellan att inte helt sakna arbetsförmåga och inte vara fullt anställningsbara.

Han pratade också om RFHL och vikten av att arbeta med frågor som rör beroende, inte minst för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är överrepresenterade inom gruppen.

Läs mer

Föreläsning på GFS

Föreläsning på GFS

Torsdagen den 9 november var Per, Mija, Peter och Annalena på Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) och berättade om sina erfarenheter under sina tidigare liv som missbrukare.

 

Samsjuklighet

Samsjuklighet

Den 12 oktober var vi på en konferans om:

Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder

Vår volontär Mija Andersson, berättade om sitt liv och hur hon tog sig ur sitt missbruk.

Den 24/10 var Ewa och Annalena på Medicinareberget och informerade blivande receptarier om läkemedelsberoende.