Hjälpmöjligheter

Den strid som RFHL fört under åren har förvisso burit frukt.

Förståelsen för de läkemedelsberoendes problem har glädjande nog ökat på många håll inom den etablerade vården. På ett flertal platser runt om i landet erbjuder numera sjukvården särskild hjälp till läkemedelsberoende.

På behandlingssidan så har IRIS i Mullsjö en mångårig erfarenhet av de läkemedelsberoendes problematik, och har utvecklat behandlingsmetoder för dessa.

Utöver detta av RFHL instiftade behandlingshem finns ytterligare ett antal vårdplatser specialiserade på denna målgrupp.