Abstinens

Toleransutvecklingen leder till att man får abstinenssymtom, trots att man tar sina dagliga doser av medlen. Eftersoma medlen verkar i centrala nervsystemet, kan både biverkningar och dessa effekter av ”toleransabstinenser” visa sig i psykiska symtom och nästan överallt i kroppen.

Man kan då få samma symtom, som man tagit tabletterna för och i det fallet är det förstås särskilt svårt att förstå vad som faktiskt sker. Eller också får man nya symtom som muskelspänningar, värk, oro, depressioner, synstörningar, yrsel etc.

Här kan vi inte gå in närmare på detta stora område, men vill särskilt nämna, att ett psykiskt abstinenssymptom, som trots att det är så vanligt och handikappande är dåligt uppmärksammat i vetenskapen.

Alla fobier, leder till en successiv isolering, som förvärras av skamkänslor för att man inte klarat upp sin situation. Många söker naturligtvis för dessa abstinenssymptom (och biverkningar), med eller utan misstanke om att det handlar om medicinerna. Stora resurser läggs också ner på att försöka bota dessa. Värktabletter och antidepressiva medel är vanliga tabletter, som våra hjälpsökande fått lägga till.

De som vänder sig till oss är fortfarande mycket kluvna inför tabletterna, för de vet att i deras bedrövelse, är det ändå bara nästa tablett som verkligen hjälper – en stund. Ett sådant liv är ofta oerhört nedbrytande för självförtroendet, även om inte alla behöver bli så väldigt fixerade vid själva tabletten.

Många känner igen sig i paradoxen: ”Med medicinerna kan jag inte leva, utan dem går jag under”.