Beroende

Vem blir beroende

I arbetet med läkemedelsberoende personer möts vi ofta av frågor såsom:

  • Varför blev jag beroende?
  • Vad är det som avgör om man blir beroende eller inte?
  • Kan man äta tabletterna på ett annorlunda sätt för att undvika beroende?

De vanligaste diagnoserna hos de personer RFHL kommit i kontakt med är ångest, oro, neuros och sömnsvårigheter. De flesta hjälpsökande har dessvärre inte fått någon diagnos alls, bara läkemedel!

När de som kontaktar RFHL berättar vad som förde dem till läkaren som gav dem psykofarmaka ser vi att orsakerna ofta var reaktioner på t.ex. dödsfall, skilsmässa och arbetslöshet, dvs reaktioner på mer eller mindre vanliga livskriser.

RFHLs erfarenheter är att av de människor vi har mött, har de flesta inlett ett mångårigt bruk av psykofarmaka och ett utvecklat beroende på grund av livskriser som alla människor går igenom.

RFHL förnekar inte att samma läkemedel som för många leder till beroende och svår ångest för andra kan innebära lindring och hjälp. Om lägsta möjliga dos skrivs ut och detta sker under kort period och med god information till patienten är de inte farligare än många andra läkemedel.

RFHL accepterar dock inte att beroendeframkallande läkemedel skrivs ut slentrianmässigt till olyckliga människor utan att annan behandling prövas. När dessa preparat dessutom ofta skrivs ut av läkare efter kort konsultation, utan rätt diagnos, måste det betraktas som ytterst oansvarigt.