Ewa Styfberg kommer den 6 oktober hålla en föreläsning om läkemedelsberoende, råd och stöd. Den börjar kl, 18:00 och håller på till 20:00.

Anmäl er på 031 82 51 91 eller 0736 28 18 38.