Den 24/10 var Ewa och Annalena på Medicinareberget och informerade blivande receptarier om läkemedelsberoende.