OBS!
bli_medlem_nuDet är nytt kontonummer för medlemskap nästa år!
Plusgiro 721075-0
Privatperson 100 kr/år
Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år

(viktigt att skriva in namn och adress och gärna din mejladress på inbetalningen, så du får tidningen Oberoende och andra utskick från oss.