Styrelsen för RFHL Göteborg 2018

Ordförande:

Inger Forsgren

Vice ordförande:

Inger Englund

Ledamöter:

Henrik Ragnevi

Anders Spegel

Carina Nimmersjö

Marie Wiklund

Connie don Marco

Mija Andersson

Mats Skånberg

Öppettider

Måndag – Torsdag 09:00-14:45
Fredag 09:00-11:45

Bli medlem

Plusgiro 721075-0

Privatperson 100 kr/år

Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år

När du betalt in avgiften så hör av dig till oss med din adress så du får tidningen Oberoende och medlemsutskick.

Stötta RFHL-Göteborg

Plusgiro 721075-0

Lunch
Varje onsdag har vi lunch till självkostnadspris.
Vill du äta med oss så ring och anmäl dig på 031 82 51 91/ 031 82 15 64
Välkommen!

RFHL:s läkemedelsgrupp på facebook är en sluten grupp för dig som trappar ner på läkemedel och där kan ni få råd och stöd.

Välkomna!

Vi ingår i NSPHiG

hämta